Marjatta Ylitalo


Eläkeläinen
Vaalinumeroni on 45

Olen neljän aikuisen tyttären äiti ja kahdeksan lapsenlapsen mummo. Ammatiltani olen puheterapeutti ja nyt eläkkeellä. Olen toiminut puheterapeuttina päivähoidossa, kehitysvammaneuvolassa sekä ammatinharjoittajana hoitaen vaikeavammaisia lapsi- ja aikuisasiakkaita.

Olen tehnyt vapaaehtoistyötä ja toiminut monissa ryhmissä yhteistyössä Imatran seurakunnan ja Imatran NNKY:n kanssa. Olen toiminut monissa Voimasiskot -vertaisryhmissä.

Äitinä ja mummona olen saanut elämäni aikana nähdä, miten seurakunta on mukana imatralaisten elämässä, arjessa ja juhlassa. Seurakunta tekee työtä kaikenikäisten imatralaisten parissa. Se tarjoaa hengellisen työnsä ohella tukea, apua ja matalan kynnyksen ryhmiä sekä harrastustoimintaa. On tärkeää, että kaikki imatralaiset uskaltavat ja voivat osallistua seurakunnan toimintaan.

Olen ensimmäistä kertaa ehdokkaana seurakuntavaaleissa. Arvostan seurakunnan työtä. Haluan omalta osaltani olla vaikuttamassa siihen, että Imatran seurakunnalla ja sen työntekijöillä on hyvät toimintaedellytykset ja työtilat sekä mahdollisuus vastata imatralaisten erilaisiin hengellisiin, henkisiin, sosiaalisiin sekä aineellisiinkin tarpeisiin ja hätään.