Airi Aalto


Erityisluokanopettaja
Vaalinumeroni on 22

Olen 65- vuotias erityisluokanopettaja. Pitkän työurani olen tehnyt vaativan erityisen tuen luokissa. Työuralla olen nähnyt ja kokenut paljon, joten lasten- nuorten asiat ovat sydänasioita minulle. Olen jäänyt elokuussa eläkkeelle, mutta teen tarvittaessa sijaisuuksia Vuoksenniskan koulussa.

Minulta löytyy vielä virtaa jatkaa kirkkovaltuutettuna yhteisten asioiden hyväksi. Kaksi vaalikautta on kohta takana ja olen ehdolla kolmannelle kaudelle.

Rakennetaan seurakuntayhteisöä yhdessä, toimitaan yhdessä, tehdään yhdessä, eletään yhdessä. Seurakunta on ilon, toivon ja rakkauden yhteisö, jonne jokainen toivotetaan tervetulleeksi ihan omana itsenään.

Vaalislogan: ” Myö Yhes saman taivaan alla”, tulee elää todeksi arjessa. Yksinäisyys, sairaudet, huoli läheisistä, köyhyys, pelko tulevaisuudesta jne, ovat asioita, joihin seurakunnan työntekijät antavat keskustelu- ja ohjausapua, rukoustakaan unohtamatta. Pidetään henkilökunnan jaksamisesta huolta.

Seurakunnan talous luo raamit toiminnalle. Tulevana vaalikautena talousasiat nousevat päätöksenteon keskiöön. On priorisoitava mihin rahaa käytetään. Minä kannatan seinien sijasta ihmisten kohtaamista ja auttamista arjessa. Uusia toimintatapoja tulee myös kokeilla. Otetaan seurakuntalaiset mukaan suunnittelemaan toimintaa.

Myö Yhes saman taivaan alla jatkossakin toisistamme välittäen.